Dite la Vostra

Anno 42 - N. 4

Un salüt dala vosa Tremula

Mar­co Nes­si

La nostra rubrica di contatto con il pubblico dà spazio ad una poesia di Marco Nessi, autore di Caslano, che, prendendo spunto dalla fine dei lavori di Alptransit, compie un balzo a ritroso nel tempo e ci ricorda com’era la vecchia strada che da Airolo saliva al Passo del San Gottardo.

UN SALÜT DALA VOSA TREMULA

Fù part dala vosa storia “SVIZZERA”e dal vos destin

Nasüda al süd di Alp, bèl teritori, ul Canton Tesin !

 

Prima un pass carabil, la via di gént

in cima al munt, sa rivava sü un puu malamént

ma i pelegrin e viandant i evan cuntént

da tirass a tècc chi a l’uspizi

custrüit anca lü cun tanti sacrifizi!

 

Par i mè lavur tanti   ‘’ retroscena’’

Sti pori uperari ai nava in lècc cun  rott la schéna .

 

Scaf, min, sass, tèra traspurtààt   süi  spáll  e carei.

Pö dadu  dopu  dadu , che  i è  stai  francáãt  cun i  martei

 Maestranz, müraduu e manuvai

i è cuntént dal   lavur ch’è stai fai.

 

Par ann ù cantáat vitoria

Seva cuntenta, stu via vai, ‘na gloria,

da camion, autopostai, machin, biciclétt, seva mia senza,

e gioia quand pasava la DILIGENZA!

 

…, Un bèll dì

sum restada da par mì;

mia cumpletamént  dismentigada 

parchè da nustalgich e curius  sum  ammò  visitada!...

 

Prima la feruvia, 

che tantu  trafich  ‘l’ à  la  purtáat  via,

pö la segunda Tremula, növa, meravigliusa.

strada “panoramica “ma püsé custusa

e   da ültim, la galeria  autosdradal

questu  cumè  bòta  fináal !!

 

Pö  vialtri  üman  síí  mai  cuntént

Altri düü böcc in stu  poru  S.Gutard  ghíí  fai  dént .

“ALPTRANSIT” ul nom da sta opera imponént,

ma se sa guarda bèn la carta geografica

par pudè nà a rafica                                          

 

manca ammò i culegamént

par nà   a Ciass e indént!!

 

…, ‘na storia par ni; tanti cambiamént

Che piü o men síí tücc al curént.

 

…, Ma in di   prosim ann

sarù scià ammò da dach na mam

ala mè surèla; chi vegnarà ul   bèll

quand   i sistemarà da l’autostrada ul   tünel !!...

 

Ma sótt  sótt   in  conclüsion

senza tanti   discüsion

in di monümént   storich mi iscrivüda

e cun   questu ‘’L A   VOSA  TREMULA  LA   VA  SALÜDA’’ !!!