I protagonisti della nostra terra

AUGÜRI PAR UL SESANTESIM

Marco Nessi

MI TIPOGRAFIA

…, ‘sem indal milaquatarcentquarantanöf ,o giò da lì

quand che ul ‘GIUVAN’ GUTENBERG, al dis :-mò a ga pensi mi

devi mètt insém, un cungègn,da sclingèrich ul lavur,

a chi scriv tescti Sacri,sctoria e altru; nient da dì, bravi scritur,

alura sctu giuvinot, cunt vedè e guardà

lénc e rimirà,

indal sò cervéll, al mètt insém

cunt sctüdi, schiz e tanti disegn;

‘na machina rüdimental;.. ma che la fila via.

In quèll mumént  ‘sé inviat l’ arte dala “ TIPOGRAFIA”

 

…, Chi vù mia a cüntaf la storia

ma ‘l’è sctaia par vuialtri, üman, ‘na grand vitoria!!

Par la nutizia ‘gh’è vurüt ul sò témp, ma ‘l’è rivada in ogni angulin

e guarda casu anca giò par ul Tesin!

Anca lì ‘gh’è sctai di “lungimiranti”

e frà i tannti 

ul Renato Fontana la visct disctant

incuminciat cunt poch ;.. insoma mia tant;

però cunt ‘tenacia’ e vuluntà;

ma cunt l’ aiüt dala Renata la sò miée

ànn  inviavia un bèll  vescpée!

Dopu vari trasclòch i à metüt i radis

Sü;.. in’alura,.. in mèz ala campagna,… mò; ‘l’è un’angul da Paradis!....

 

…, La Mamm Renata, pia dona, che tantu la lavuráat,

e, lü ul Pà Renato, indal camp dala tipografia al s’è agiurnáat;

scti dü Gént, ai sò düü fiöö ai g’à lasáat un bèll aviamént;

che visct ul sücess i à mia moláat un mumént,

sempru agiurnáat cunt i ültim nuvità,

‘n’ azienda faia da persunal atif e da qualità;

non ma rescta che cumpliméntà,i düü fredéi Raoul e Ruben par la vuluntà

che cunt fórza, serénità e ‘na quèi  vòlta cunt un puu “d’ironia”,

i mantegn in alt ul “Giuvan” e mi… TIPOGRAFIA!!...

 

Un grazie ala FONTANA PRINT

che la và a tutto SPRINT!!